Leczenie kanałowe

Jak wygląda i ile kosztuje leczenie kanałowe?

Kiedy jest konieczne leczenie kanałowe?

Gdybyśmy mogli widzieć „na wskroś” to ząb wygląda tak, jak na trzech obrazkach poniżej. Wszystko to, co w środku, wypełnione jest tkanką miękką, którą pacjenci nazywają „nerwem”, natomiast fachowe określenie to „miazga zęba”. Do konieczności wykonania leczenia kanałowego dochodzi wtedy, kiedy wskutek różnych czynników w miazdze rozwija się stan zapalny powodując ból zęba. Może to nastąpić w wyniku infekcji, po podrażnieniu podczas leczenia głębokiej próchnicy, również przy opracowywaniu głębokiego ubytku czasem dochodzi do bezpośredniego skaleczenia miazgi.

Na czym polega leczenie kanałowe?

Zabieg leczenia kanałowego polega na usunięciu całej miazgi aż do wierzchołków korzeni i wypełnieniu miejsca po niej odpowiednim materiałem. Brzmi banalnie, a jednak każdy z nas ma jakieś złe doświadczenia związane z leczeniem kanałowym. Tradycyjne, stalowe narzędzia często łamały się w zakrzywionych kanałach korzeniowych. Wskutek problemów z określeniem długości korzeni kanały często bywały niedopełnione, bądź dochodziło do przepchnięcia materiału poza wierzchołek korzenia.

Ile kosztuje leczenie kanałowe pod mikroskopem – przebieg

Procedurę można podzielić na kilka etapów:

1. Izolacja pola zabiegowego – założenie koferdamu

2.Koferdam to cienki płat elastycznej gumy umocowanej specjalną klamrą wokół leczonego zęba. Taki płat rozpięty na ramce służy odizolowaniu zęba od śliny i bakterii obecnych w jamie ustnej, a także chroni pacjenta przed kontaktem z drażniącymi płynami stosowanymi podczas leczenia.

3.Ustalanie budowy anatomicznej zęba, czyli określanie ilości i długości kanałów.

4. Do wstępnej oceny budowy zęba potrzebne jest precyzyjne zdjęcie rentgenowskie. Używany przeze mnie cyfrowy skaner Rtg Vista Scan firmy Durr Dental pozwala na obróbkę zdjęcia na ekranie komputera, a także na wstępny pomiar długości kanałów.

Do czego służy mikroskop?

Po otwarciu komory zęba i uzyskaniu dostępu do ujść kanałów dokonujemy oceny wzrokiem. Aby prawidłowo ocenić budowę zęba i zlokalizować kanały niezbędny jest mikroskop. Bez pomocy powiększenia niemożliwe byłoby odnalezienie kanałów nadliczbowych i kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych etapów leczenia.
Do precyzyjnego opracowywania pod kontrolą wzroku wykorzystywane są ultradźwięki. W dokładnej ocenie budowy zęba pomocne bywają narzędzia ultradźwiękowe. Pozwalają one na bardzo precyzyjne opracowanie dna komory, okolic ujść i początkowych odcinków kanałów korzeniowych.

Leczenie kanałowe – pomiar długości kanałów, opracowanie chemiczne

Do określenia długości kanałów korzeniowych służy elektroniczny przyrząd – endometr. Potrafi on zlokalizować wierzchołek korzenia z dokładnością do dziesiątej części milimetra i eliminuje związane z tym błędy. Używany przeze mnie endometr Sybron Endo należy do najprecyzyjniejszych na rynku.
Pomiar polega na wprowadzeniu do kanału wąskiego pilnika w kontakcie z elektrodą endometru. Urządzenie pokazuje moment, kiedy czubek narzędzia dociera do wierzchołka korzenia.

Jak wygląda opracowanie kanałów?

Wprowadzony do kanału na pełną długość pilnik mocujemy do kątnicy Sybron Endo M4. Maszyna porusza narzędziem wykonując wstępne opracowanie kanału – tworzy tzw. „glidepath” – drogę, po której będą wprowadzane do kanału kolejne narzędzia.
Po dokładnym zapoznaniu się z budową i długością kanałów korzeniowych należy je poszerzyć i nadać kształt umożliwiający prawidłowe wypełnienie. Najbardziej efektywnym sposobem postępowania jest zastosowanie narzędzi maszynowych, czyli specjalnie zaprojektowanych pilników niklowo-tytanowych przystosowanych do pracy ruchem rotacyjnym.
Opracowywanie kanałów narzędziami maszynowymi wiąże się z pewnymi problemami. Ze względu na duże naprężenia, jakim poddawane są narzędzia, istnieje spore ryzyko złamania takiego narzędzia w kanale. Dlatego od wielu lat producenci sprzętu stomatologicznego próbują opracować w pełni niezawodny sprzęt i narzędzia.

Używany przeze mnie mikrosilnik Sybron Endo wraz z zestawem narzędzi TF Adaptive wprowadził pewien przełom w technologii maszynowego opracowywania kanałów korzeniowych. Technologia zastosowana w tym urządzeniu umożliwia dostosowywanie się pilników TF Adaptive do sił skręcających wewnątrz kanału w zależności od nacisku wywieranego na pilnik. Sygnał zwrotny docierający od mikrosilnika do mikroprocesora jest przetwarzany w sposób zapewniający optymalną pracę narzędzia w kanale – maksymalne skrawanie przy minimalnym ryzyku zaklinowania pilnika.

Urządzenie samo dostosowuje tryb pracy narzędzia – przy mniejszym obciążeniu jest to przerywany ruch obrotowy, przy większym – recyprokalny, tz. narzędzie obraca się naprzemiennie naprzód i wstecz. Jest to obecnie najbardziej zaawansowany technicznie system na rynku.

Opracowanie chemiczne kanałów – płukanie:
Opracowanie chemiczne polega na zastosowaniu odpowiedniej sekwencji specjalnych płynnych środków chemicznych. Ich zadaniem jest dokładne oczyszczenie wnętrza kanałów oraz pozbycie się bakterii. Jest to bardzo ważne, ponieważ przy pomocy narzędzi jesteśmy w stanie opracować zaledwie część powierzchni kanałów, nie jesteśmy również w stanie dotrzeć do ich bocznych odgałęzień.

Wypełnienie:
Istnieje wiele technik wypełniania kanałów korzeniowych. Od wielu lat za najlepszą i najbardziej skuteczną uznawana jest metoda o nazwie „Ciągła Fala Kondensacji” (Continuous Wave of Condensation, CWC), opracowana przez amerykańskiego profesora Stephena Buchanana. Z powodzeniem stosuję ją w swojej praktyce. Metoda polega na wprowadzeniu do kanału ćwieka z gutaperki i następnym upchnięciu go w okolice wierzchołka korzenia przy pomocy narzędzia rozgrzanego do ok. 300 stopni C., zwanego gorącym pluggerem. Rozgrzana i upłynniona gutaperka, pod wpływem ciśnienia powodowanego przez plugger, wypełnia i szczelnie zamyka okolicę wierzchołka kanału korzeniowego. Bliższa część kanału jest następnie wypełniana gorącą, płynną gutaperką ze specjalnego dyspensera.

Powtórne leczenie kanałowe – reendo lub rewizja endodontyczna:
W sytuacji, kiedy poprzednio wykonane leczenie okazało się nieskuteczne, można podjąć próbę wykonania go powtórnie. Wiąże się to z koniecznością całkowitego usunięcia wszystkich materiałów wprowadzonych uprzednio do kanałów, ponownym ich udrożnieniem, dezynfekcją itd. Jest to zwykle procedura bardzo żmudna , długotrwała i nie dająca gwarancji powodzenia.

Usuwanie złamanych narzędzi:
Czasem zdarza się, że pilnik wprowadzony do światła kanału korzeniowego pęknie. W kanale pozostaje wtedy fragment narzędzia, zwykle blokując go. Próbę usunięcia takiego narzędzia podejmuje się przy pomocy narzędzi ultradźwiękowych pod kontrolą mikroskopu. Sukces zależy od lokalizacji złamanego fragmentu, siły jego wklinowania oraz budowy anatomicznej zęba.

Ile kosztuje leczenie kanałowe?

Za leczenie kanałowe zęba tzw. pierwotne cena wynosi 350 PLN za ząb jednokanałowy, 550 PLN za ząb dwukanałowy do ok. 750 PLN za ząb trzonowy, trzykanałowy. Standardowo na leczenie zęba jednokanałowego przeznaczam jednogodzinną wizytę, na dwu i trzykanałowego dwugodzinną. Są jednak sytuacje, które mogą podwyższyć koszt za leczenie kanałowe. Są to na przykład ewentualne wizyty dodatkowe (gdy nie uda się wykonać zabiegu na jednej wizycie), obecne w zębie kanały nadliczbowe, przypadki powtórnego leczenia kanałowego, usuwania złamanych narzędzi, zamykanie perforacji czy tzw. otwartego wierzchołka.
Z poniższego cennika dowiesz się, ile kosztuje leczenie kanałowe:

leczenie kanałowe pod mikroskopem1 kanał350 PLN
2 kanały550 PLN
3 kanały750 PLN
4 kanały1000 PLN
dodatkowa wizyta w leczeniu kanałowym250-300 PLN za godzinę
Scroll Up