Augmentacja kości

Odbudowa kości

Augmentacja, sterowana regeneracja lub – potocznie – odbudowa kości jest stosowana w przypadku zaniku kości w miejscu po usuniętym zębie. Jest to zabieg chirurgiczny. Wykonuje się go w sytuacjach, kiedy stopień zaniku kości nie pozwala na wprowadzenie implantu. Zabieg pozwala odtworzyć zanikłą kość i stworzyć warunki do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu wprowadzania implantu.

Czemu kość zanika?

Zanik kości występuje po usunięciu zęba. Dlatego tak ważne jest, aby zęby przede wszystkim leczyć, a usuwać jedynie w ostateczności. Natomiast w przypadku koniecznej ekstrakcji – zabezpieczyć zębodół.

Augmentacja kości – usługa stomatologiczna

Stopień zaniku kości zależy od wielu czynników, z których jednym z najistotniejszych jest czas, który upłynął między usunięciem zęba a próbą wprowadzenia implantu – im dawniej usunięty ząb, tym większy stopień zaniku kości. Dlatego bardzo istotne jest przestrzeganie zaleceń otrzymanych od lekarza i dotrzymywanie terminów wykonywania kolejnych procedur.

Zabezpieczenie zębodołu polega na wypełnieniu go odpowiednim do danej sytuacji biomateriałem, ewentualnym pokryciem biomateriału membraną zaporową, resorbowalną lub nieresorbowaną, a następnie możliwie szczelnym zamknięciu takiej rany przy pomocy szwów chirurgicznych.

Zabieg odbudowy kości zębowych

Zanikłą kość wyrostka zębodołowego odsłaniamy preparując płat z tkanki miękkiej i okostnej. Ubytek kości wypełniamy biomateriałem. Biomateriał przykrywamy membraną zaporową, która zabezpiecza go przed wrastaniem tkanki miękkiej. Następnie wprowadzone preparaty przykrywamy uprzednio wypreparowanym płatem i zaszywamy. Po upływie kilku miesięcy organizm przekształci biomateriał w kość, która będzie w stanie utrzymać implant.

Wykonanie augmentacji kości wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych. Wprowadzenie dodatkowej objętości materiału pod nierozciągliwą okostną wymaga specjalnych technik preparacji płata. Membrana zaburza ukrwienie rany powodując utrudnione gojenie. Dodatkowa objętość materiału powoduje napięcie płata, co wiąże się z ryzykiem rozejścia się brzegów rany i niepowodzeniem zabiegu. Dlatego zabiegi augmentacji kości wymagają posiadania specjalnych kwalifikacji wykonującego je lekarza.

Wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywałem w Steigmann Implant Institute w Heidelbergu.

Scroll Up