Czy dobrze trafiłeś?

Wielu pacjentów, zwykle korzystając z internetu, próbuje samodzielnie wybrać najlepszy dla siebie rodzaj implantów popełniając tym samym ogromny błąd – stają się bowiem ofiarą agresywnego marketingu, zwykle słono przepłacają, a ich wybór jest często daleki od optymalnego. Znacznie korzystniej jest zaufać wiedzy i doświadczeniu lekarza, które pozwalają zastosować najwłaściwszy w danych warunkach implant uwzględniając możliwości finansowe pacjenta.

Nie istnieje jeden najlepszy implant czy system implantologiczny. Nie wyróżniam żadnego systemu, w praktyce posługuję się kilkoma. Zdarza się, że u jednego pacjenta wprowadzam implanty z dwóch różnych systemów, bo akurat takie rozwiązanie uważam za najwłaściwsze. Pomyślny wynik leczenia nie zależy od właściwości danej marki implantów, często rzekomo cudownych i jedynych w swoim rodzaju. Klucz do osiągnięcia sukcesu to rzetelna ocena warunków (a więc badanie i diagnostyka), właściwy plan leczenia, staranna opieka pozabiegowa, dobra współpraca lekarza i pacjenta.

Od wielu lat stosuję procedury implantologiczne o różnym stopniu trudności i skomplikowania. Potrafię wyselekcjonować z oferty producentów implantów te systemy i rozwiązania, które utrzymują najwyższe standardy jakościowe i technologiczne, a jednocześnie nie drenują bezlitośnie kieszeni pacjenta.

Potrafię również zaplanować i zrealizować kompleksowy plan leczenia całej jamy ustnej (włącznie z leczeniem kanałowym, odbudową zębów własnych itd.), nie poprzestaję na wykonaniu tylko części najbardziej lukratywnej dla lekarza czyli odbudowy implantami.

Całą procedurę, do której należą: diagnostyka, plan leczenia, zabieg wszczepienia implantów, odbudowa protetyczna, prowadzę ja sam, przyjmując na siebie odpowiedzialność za całość leczenia. Zajmuję się Tobą od początku do końca.

Dlaczego do mnie?

  • Potrafię zrozumieć Twój problem i Twoje oczekiwania. W jasny sposób przedstawię Ci przebieg leczenia oraz wady i zalety proponowanych rozwiązań. W moim gabinecie poczujesz się zadbany i zauważony.
  • Zyskałem wielu zadowolonych pacjentów, którzy polecają moje usługi innym.
  • Potrafię oszacować całkowity koszt leczenia, ponieważ mam w pamięci protokoły postępowania w różnych sytuacjach. O ewentualnej potrzebie wykonania procedur dodatkowych informuję pacjenta już na etapie konsultacji.
  • Dzięki pisemnemu harmonogramowi wizyt i opłat pacjenci wiedzą, kiedy i jak będzie przebiegać każda z wizyt oraz z góry wiedzą, ile zapłacą na każdej z nich.
Scroll Up