RTG zębów

Rentgen zęba – Warszawa

Zdjęcie rentgenowskie zębów wykonuje się w celu ukazania tkanki kostnej szczeki oraz żuchwy, kości twarzoczaszki, stawu skroniowo-żuchwowgo a także ocena każdego zęba i otaczających go tkanek kostnych. Pozwala ono na wykrycie próchnicy, zatrzymanych zębów, braków zawiązków zębowych, korzeni pozostałych w dziąsłach, zmian patologicznych przy korzeniach, torbieli oraz nowotworów.

Rodzaje badań radiologicznych zębów

Badania radiologiczne dzielą się na wewnątrz – oraz zewnątrzustne. Zdjęcie wewnątrzustne wykonuje się w momencie, gdy detektor promieniowania znajduje się w jamie ustnej pacjenta. Powstają w ten sposób zdjęcia przylegające, które obejmują stosunkowo mały obszar oraz zdjęcia zgryzowe. Zewnątrzustne zdjęcia wykonuje się w celu dokładniejszego rozpoznania oraz zlokalizowania problemu. Do tej metody zalicza się pantomogram oraz zdjęcia tomograficzne.

rtg-zębów Mokotów

Przebieg rentgena zęba – Warszawa Medens

Przed wykonaniem zdjęcia konieczne jest, aby pacjent założył specjalny ochronny fartuch wykonany z gumy ołowianej. U dzieci ważne jest także osłonięcie tarczycy. Zdjęcia wewnątrzustne wykonuje się w pozycji siedzącej, przy zewnątrzustnej należy się położyć. Całość trwa zaledwie kilka minut.
Zapraszamy do kontaktu z gabinetem Medens w celu wykonania badania, jakim jest rentgen zęba. Warszawa to miasto, w którym znajduje się siedziba Praktyki Dentystycznej Medens.

Cena

RTG zębów30 PLN
Scroll Up