Podniesienie dna zatoki szczękowej

Metoda Sinus Lift

Tzw. Sinus Lift to zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Stosuje się go w przypadku zaniku kości wyrostka zębodołowego, przed zabiegiem implantacji. Można go wykonać metodą otwarta lub zamkniętą.

Brak odpowiedniej ilości kości w szczęce do osadzenia w niej implantu zdarza się w ponad 60% przypadków pacjentów, którzy pragną poddać się zabiegom implantacji. Sinus Lift jest jedną z metod odbudowy brakującego wyrostka zębodołowego. Jest to zabieg chirurgiczny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Zatoka szczękowa znajduje się nad górnym łukiem zębowym. Jej dno powinna oddzielać od korzeni zębów warstwa kości o grubości kilkunastu milimetrów. Jeśli kość nie jest wystarczająco gruba, osadzenie implantów nie będzie możliwe ze względu na niestabilne podłoże. To tak, jakby umieścić gwóźdź w zbyt cienkiej ścianie.

Jak wygląda zabieg? Zabieg obniżenia dna zatoki szczękowej można przeprowadzić metodą otwartą lub zamkniętą. Po wnikliwym rozpoznaniu przypadku, ocenie grubości, jakości i stopnia ubytku kości pacjenta, lekarz prowadzący decyduje, która metoda zostanie ostatecznie zastosowana.

W obydwu metodach podniesienia dna zatoki, pomiędzy dolną ścianą zatoki a pokrywającą ją błoną śluzową, umieszcza się materiał kościozastępczy. Dzieki temu dno zatoki szczękowej zostaje podniesione (spłycone), a warstwa kości – pogrubiona.

Porównanie metod – podniesienie dna zatoki

Metoda otwarta stosowana jest w przypadku grubości kości poniżej 6 mm i jest bardziej inwazyjna. Jest też najczęściej stosowaną metodą spłycenia dna zatoki ze względu na możliwe do osiągnięcia efekty – pozwala na podniesienie dna zatoki nawet o 8 mm. To znacznie więcej niż w przypadku metody zamkniętej.

Metoda zamknięta nie jest tak inwazyjna, trwa krócej, a czasem można ją wykonać już w trakcie wprowadzania implantu. Jednak pozwala na spłycenie dna zatoki maksymalnie tylko o 3-3,5 mm i niesie za sobą zwiększone ryzyko perforacji błony śluzowej.

Zasadnicze różnice pomiędzy metodami otwartą i zamkniętą:

  • czas trwania
  • inwazyjność
  • stopień ryzyka powikłań
  • cena zabiegu
Scroll Up