Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia

Resekcja wierzchołka korzenia

Kiedy konieczna jest resekcja korzenia wierzchołka?

Resekcja jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu małego fragmentu korzenia zęba przy jego szczycie – tzw. wierzchołka. Po odcięciu fragmentu korzenia usuwa się zmiany zapalne z kości wokół korzenia, odsłonięty kanał korzeniowy opracowuje się specjalnymi narzędziami, a następnie szczelnie wypełnia odpowiednim materiałem.

Leczenie kanałowe a resekcja

Zabieg ten wykonuje się w sytuacji, kiedy pierwsze lub powtórne leczenie kanałowe nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i w kanale zębowym doszło do powikłań.

Wskazaniem do wykonania resekcji są:

 • zęby z dużymi zmianami zapalnymi w obrębie wierzchołka korzenia (>10mm)
 • zęby, które nie dając żadnych dolegliwości bólowych przez lata, obumarły samoistnie w wyniku rozwinięcia się stanu zapalnego w okolicy wierzchołka korzenia zębowego.

Powikłania wczesne

Leczenie kanałowe, mimo dążenia w swej istocie do uratowania naturalnej tkanki w jamie ustnej i uchronienia zęba przed ekstrakcją, w dużej mierze obarczone jest ryzykiem powikłań – wczesnych oraz odległych w czasie.

Do powikłań wczesnych zaliczamy:

 • złamane narzędzia w kanale leczonego zęba
 • brak możliwości dokładnego udrożnienia kanału
 • niedokładne wypełnienie / niedopełnienie kanału zęba na całej jego długości
 • przesunięcie materiału wypełniającego kanał zębowy poza wierzchołek zęba, co powoduje silny ból.

W przypadku wystąpienia takich powikłań należy usunąć wierzchołek korzenia leczonego kanałowo zęba, wraz z zainfekowanymi tkankami.

Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia

Jak wygląda zabieg?

Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia – krok po kroku:

 • wykonanie nacięcia tkanek miękkich w okolicy korzenia leczonego zęba (na bocznej ścianie dziąsła)
 • wycięcie fragmentu kości w celu dostania się do wierzchołka korzenia zmienionego chorobowo
 • usunięcie zmienionej chorobowo / zakażonej tkanki oraz fragmentu zainfekowanego, nieszczelnie wypełnionego korzenia (wierzchołek korzenia)
 • wypełnienie wsteczne korzenia zęba oraz zamknięcie cementem MTA
 • wypełnienie okienka kostnego materiałem kościozastępczym
 • założenie szwów w miejscu nacięcia tkanek miękkich

Prawidłowo przeprowadzony zabieg jest bardzo skuteczny i w 95% przypadków pozwala na uratowanie zęba leczonego kanałowo.

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia jest przeprowadzany pod mikroskopem, co znacznie zwiększa efektywność zabiegu naprawczego, oraz w znieczuleniu miejscowym – aby procedura przebiegła możliwie najbardziej komfortowo dla Pacjenta.

 

 

Scroll Up