Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości (GBR, Guided Bone Regeneration) wykorzystywana jest do odbudowy kości wyrostka zębodołowego w pożądanym wymiarze. Zabieg można wykonać podczas implantacji lub przed wprowadzeniem implantu, jako oddzielną procedurę. Uzyskuje się dzięki niemu poszerzenie lub podwyższenie wyrostka zębodołowego.

Implantologia – sterowana regeneracja kości

W implantologii regeneracji poddaje się kość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy, która uległa z różnych przyczyn zanikowi – jej niedostateczna ilość i jakość uniemożliwia wprowadzenie implantów. Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji, kość jest trwale zmieniona i często nie do odróżnienia od kości własnej.

Przykłady sterowanej regeneracji kości

Mnogość technik chirurgicznych, jak i materiałów stosowanych do GBR, uniemożliwiają szczegółowe omawianie ich tutaj.

sterowana-regeneracja-kosci-2

Przykład 1:

Sterowana regeneracja kości. Poszerzenie wyrostka zębodołowego żuchwy.

sterowana-regeneracja-kosci-1

Przykład 2:

Przeszczep kości. W niektórych sytuacjach jest to jedyna skuteczna metoda odbudowy zanikłej kości. Zabieg polega na pobraniu fragmentu tkanki kostnej z innego miejsca jamy ustnej (albo przy większych przeszczepach z biodra) i następnym umocowaniu go w miejscu odbudowywanym. W ciągu kilku miesięcy następuje wgojenie się przeszczepu -€“ zamienia się on w pełnowartościową kość.

Czytaj od początku – Brak górnej jedynki

Scroll Up